Elev Login

Førstehjelpskurs

Førstehjelpskurs er et obligatorisk kurs for alle. Dette kurset varer i 3 timer der man både har teori i klasserom og en demonstrasjon som skjer utendørs de siste 45 minuttene av kvelden.

Hva går man gjennom?

1.5 Plikter ved trafikkuhell og førstehjelp

Aktuelt innhold

 • Plikter etter vegtrafikkloven til å stanse og hjelpe mennesker og dyr som er
  kommet til skade m.m.
 • Rutiner for sikring av og opptreden på skadested
 • Grunnleggende førstehjelp og praktiske øvinger
 • Vurdere skadeomfang
 • Meldeplikt, også ved skade på dyr

 

1.6 Tiltak ved trafikkulykke

Aktuelt innhold

 • Først på skadested
 • Sikring
 • Vurdere skadeomfang
 • Varsling
 • Opptreden på skadested
 • Redningsarbeid
 • Grunnleggende førstehjelp ved trafikkulykker
MELD PÅ KURS

  LURER PÅ NOE?